Oriental bedroom price

Oriental bedroom price low season from 50 Euros to peak season from 70 Euros per night